Šta je to konsalting – Natalija Paczkowska objašnjava u pristupnom predavanju

Natalija Paczkowska je održala pristupno predavanje na temu „Šta je to konsalting“. Članovi Kluba su
kroz predavanje mogli da se informišu o poreklu konsaltinga, kao i o tome šta je zapravo posao
konsultanata. Na primerima različitih projekata, Natalija je objasnila značaj angažovanja spoljnih
eksperata u rešavanju problema koji se mogu pojaviti u poslovanju firmi iz različitih industrija, kao i u
javnom sektoru. Ukazala je na to koje su najpoznatije konsultantske kuće u svetu. Predavanje je članove
Kluba uključilo u diskusiju o metodama rada ovih konsultantskih kuća, njihovom prisustvu na različitim
tržištima u svetu, kao i o trendu angažovanja konsultanata u poslovanju firmi u Srbiji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *