O Rotariju

Rotari je jedna od najvećih humanitarnih organizacija na svetu sa 1.200.000 elitnih članova zajednice okupljenih oko ideje podsticanja visokih etičkih standarda u svim profesijama, humanizma, plemenitosti i prosperiteta.
 Članovi su izabrani su kao vrhunski stručnjaci u svojoj profesiji, a istovremeno su osobe visokih moralnih karakteristika i razvijenog sistema vrednosti.

Deklaracija Rotarijanaca

Deklaracija Rotarijanaca u poslovanju i profesijama je usvojena od strane Zakonodavnog veća Rotari internacionala 1989. godine kako bi dala preciznije smernice za postizanje visokih etičkih standarda koji se spominju u Cilju Rotarija.

Kao Rotarijanac, u poslovanju ili svojoj profesiji, od mene se očekuje da:

 • Smatram svoje zanimanje kao još jednu priliku za služenje;
 • Budem veran pravilima i duhu etičkog koda moga zanimanja, zakonima svoje zemlje, i moralnim standardima svoje zajednice;
 • Uradim sve što je u mojoj moći da učinim svoje zanimanje poštovanim, i da promovišem najviše etičke standarde zanimanja koje sam odabrao;
 • Budem pošten prema svom poslodavcu, zaposlenima, saradnicima, konkurentima, klijentima i javnosti, i svima sa kojima sam u poslovnoj ili profesionalnoj vezi.
 • Priznam i poštujem sva zanimanja koja su od koristi društvu;
 • Ponudim kapacitete svoje profesije: za pružanje šanse mladima, za rad na ispunjenju specijalnih potreba drugih, i za poboljšanje kvaliteta života u mojoj zajednici;
 • Se držim iskrenosti u svom oglašavanju i svim pojavljivanjima u javnosti, u vezi sa mojim poslom ili zanimanjem;
 • Niti tražim, niti omogućim drugom Rotarijancu privilegiju ili prednost koju inače drugi ne bi mogli dobiti u poslovnoj ili profesionalnoj vezi.

Rotary International

Rotary International je najveća nevladina organizacija na svetu koja je član Ujedinjenih nacija i ima ambasadorsko mesto u Evropskoj uniji. Rotari ne poznaje rasnu, nacionalnu, versku i političku netrpeljivost. Moto Rotarija je raditi ono što je istinito, pošteno prema svima i korisno je za sve pripadnike zajednice. On podstiče dobru volju i prijateljstvo među ljudima. Na ovim principima, Rotary International se povezuje sa mnogim organizacijama i pokretima.
Rotary International osnovao je g-din Pol Haris iz Čikaga (SAD) 1905. godine. Danas Rotary International deluje u 170 zemalja sveta kroz organizovan rad preko 31.000 klubova. Više od 1,3 miliona rotarijanaca, članova porodice Rotary International, posvećuje se organizaciji i realizaciji aktivnosti za dobrobit svoje lokalne zajednice i čitavog čovečanstva.
Rotary International je organizovan na klupskom, distriktnom, i međunarodnom nivou da izvršava svoje servisne programe. Rotarijanci su članovi svojih klubova, a klubovi su članovi globalne organizacije koja se naziva Rotari International. Svaki klub bira svoje rukovodstvo i uživa značajnu autonomiju unutar okvira standardnog statuta i pratećih pravila Rotari Internacionala.
Klubovi su grupisani u 530 Rotari distrikta, na čijem su čelu distriktni guverneri koji su zvaničnici Rotari Internationala i predstavnici RI borda direktora na terenu. Iako su predloženi od strane klubova u distriktu, distriktni guverneri se biraju od strane svih klubova na svetu na RI konvenciji.
Devetnaestočlani bord direktora, u čijem su sastavu međunarodni predsednik i budući predsednik, vode Rotari International. Ovi zvaničnici se takođe biraju na konvenciji; procesi odabira ovih direktora i nominacionog odbora za predsednika su zasnovani na zonama, od kojih se svaka sastoji od oko 15 distrikta. Bord se sastaje četiri puta godišnje radi utvrđivanja raznih politika.
Dok je predsednik RI glavni izvršni rukovodilac organizacije, glavni menadžer je generalni sekretar, koji je na čelu tima od oko 600 ljudi koji su zaposleni u međunarodnoj centrali u Evanstonu, predgrađu Čikaga, u američkoj državi Ilinois, ili u nekom od sedam međunarodnih centara širom sveta.

Test 4 pitanja

Od najranijih dana ove organizacije, Rotarijanci su bili predani u promovisanju visokih etičkih standarda u svom poslovnom životu. Jedan od najpriznatijih i najviše pominjanih iskaza poslovne etike je Test četiri pitanja, koji je 1932. godine sastavio Rotarijanac Herbert Dž. Tejlor (koji je kasnije bio i predsednik RI) kada je bio zamoljen da preuzme kompaniju kojoj je pretio bankrot. Ovaj etički kod, sastavljen od 24 reči, koga su zaposleni trebali da se pridržavaju je postao vodič u komericijalnim, proizvodnim, marketinškim, i svim ostalim odnosima sa dobavljačima i kupcima, i kompanija je preživela zahvaljujući ovoj jednostavnoj filozofiji. Prihvaćen u Rotariju 1943, Test četiri pitanja je preveden na više od stotinu jezika i izdat u hiljadama oblika.
Svi Rotarijanci treba da znaju ovu poruku i da je se pridržavaju.

“Za sve stvari koje mislimo, govorimo ili radimo, treba da se zapitamo:

 1. Da li je ISTINITO?
 2. Da li je POŠTENO prema svima?
 3. Da li će dovesti do DOBRE VOLJE I BOLJIH PRIJATELJSTAVA?
 4. Da li će biti KORISNO za sve?”

ABECEDA Rotarija

Autor: Klif Dokterman

Ovi članci o Rotariju su prvi put štampani u nedeljnom biltenu Rotari kluba North Stockton, Kalifornija, SAD. To je bilo mnogo pre nego što je njihov autor, Klif Dokterman, postao predsednik Rotari Internešnala (1992.-1993.). Prvobitni naslov serije članaka bio je “Da li ste znali?” i napisani su sa ciljem prezentiranja interesantnih podataka o Rotari Internešnalu članovima kluba North Stockton. Kasnije, na osnovu zahteva dobijenih od drugih klubova, članci su objedinjjeni i ponovo štampani. U ovom izdanju, Klif je dopunio članake iskustvima koje je stekao za vreme svog predsedničkog mandata, a u cilju pružanja što potpunije informacije Rotarijancima o raznovrsnoj prošlosti njihove organizacije, njenih običaja i tradicije, kao i o status globalnih programa organizacije. Članci se mogu preštampati u biltenima Rotari klubova ili se mogu prezentirati na nedeljnim sastancima Rotari klubova.

Preuzmite dokument: ABECEDA Rotarija