Istorija kluba

Istorija Rotari kluba Niš Medijana

17. novembra 2009. prvi sastanak Inicijativne grupe Rotari kluba Niš-Medijana u Klubu Univerziteta u Nišu. Polovinu članova činili su iskusni rotarijanci, među njima i bivši predsednici klubova i distrikt oficiri, a drugu polovinu novi članovi. Određen je termin redovnih sastanaka- utorak, 20h. Za specijalnog predstavnika za osnivanje novog kluba guverner imenuje Darka Mitića.
Predstavnici Inicijativne grupe učestvuju na Membership seminaru decembra 2009. i PETS-u februara 2010.
03. marta 2010. klub je primljen u članstvo Rotary Internationala sa 24 čarter člana
Od januara 2011. klub se sastaje u restoranu Svrljižanka, Knjaževačka 22
Klub trenutno ima 25 članova.

Rotari kalendar

U godišnjem ROTARY kalendaru obeležavaju se veliki programi ROTARY INTERNATIONAL:

JANUAR je mesec SVESTI O ROTARIJU.
Ovo je vreme za proširenje znanja o Rotariju i njegovoj aktivnosti među članovima Rotarija u zajednici.

FEBRUAR je mesec RAZUMEVANJA i mira u svetu.
Ovaj mesec je izabran zato što je 23. februara i ROĐENDAN ROTARY INTERNATIONAL. Tokom ovog meseca, Rotari klubovima se preporučuje da prezentiraju programe koji promovišu razumevanje i mir u svetu, kao i da započnu projekte Služenja međunarodnoj zajednici u drugim delovima sveta.

MART je mesec posvećen problemu NEPISMENOSTI u svetu.
13. mart i nedelja u kojoj pada ovaj datum, posvećena je ROTARACT klubovima i njihovim aktivnostima.

APRIL je mesec posvećen ČASOPISIMA Rotarija.
Tokom celog meseca klubovi organizuju programe i aktivnosti koji promovišu čitanje i korišćenje časopisa ROTARIJANAC (postoji od 1911. godine) i drugih zvaničnih regionalnih časopisa Rotarija.
Ovaj mesec posvećen je i zaštiti čovekove sredine širom planete Zemlje.

MAJ je mesec PRIJATELJSTVA.

JUN je mesec posvećen PROSLAVAMA i DRUŽENJU.

JUL je mesec posvećen PISMENOSTI i HUMANOSTI.

AVGUST je mesec ČLANSTVA i ŠIRENJA ROTARIJA, vreme u kome se aktivnosti usmeravaju ka stalnoj potrebi Rotarija za nalaženjem novih članova i osnivanjem novih klubova.

SEPTEMBAR je mesec OMLADINSKIH AKTIVNOSTI.
Rotari klubovi širom sveta obraćaju posebnu pažnju na mnogobrojne Rotari programe za decu i omladinu. Tokom ovog meseca mnogi klubovi organizuju posebne aktivnosti vezane za razmenu omladine.

OKTOBAR je mesec SLUŽENJA U PROFESIJI.
U ovom periodu klubovi ističu važnost poslovnog i profesionalnog života svakog Rotarijanca. Specijalne aktivnosti organizuju se radi promovisanja profesionalne AVENIJE SLUŽENJA.

NOVEMBAR je izabran za mesec ROTARI FONDACIJE.
Klubovi i Distrikti obraćaju posebnu pažnju na programe Rotari Fondacije i često prikupljaju dodatna sredstva za Fondaciju, promovisanjem davanja priloga za PAUL HARRIS FELLONY’S.

DECEMBAR je mesec posvećen PORODICI.