Održano je prisupno predavanje Zorana Đorđevića, advokata

Zoran Đorđević je održao pristupno predavanje na temu „Pravni stav Vrhovnog kasacionog suda
Republike Srbije donet septembra 2021. godine koji se odnosi na parnične postupke koji se vode pred
redovnim sudovima Republike Srbije protiv banaka. U ovom predavanju je bilo reči o vrlo aktuelnoj temi
sporova koji se vode protiv banaka, povodom naplate troškova za obradu kredita. U predavanju je iznet
pregled zakonskih rešenja, stanje u praksi, kao i analiza pravnih stavova koji su uticali na presude
donošene u ovim sporovima. Predavač je, takodje, na vrlo zanimljiv način izneo kratak istorijski pregled
razvoja bankarstva kod nas, dajući vrlo zanimljiv predmet za diskusiju prisutnima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *