Pismo guvernera D-2483 jul 2012.

27-07-2012-lt2013

Dragi moji prijatelji u Rotariju,

Upravo je počela još jedna Rotari godina. Za naš mladi Distrikt 2483 – Srbija i Crna Gora, tek druga, a za Rotari na ovim prostorima čak 85.

Poslednjih par nedelja, možda i par meseci, bilo je baš „vruće“, a leto tek što je počelo. Ovih nedelja prelaz iz jedne u drugu rotarijansku godinu prate brojni skupovi, primopedaje dužnosti, godišnjice, … Nema dana da vas neko ne pozova u goste!

I tu je po meni lepota Rotarija. I to su prilike da se bolje upoznamo. A onda u tolerantnoj atmosferi zajednički prionemo da služimo na ponos sopstvenim narodima i širom sveta. Nama je želja da vas sve što bolje upoznamo. U prethodnih 15 meseci, tokom pripreme, bio sam na 150 raznih Rotari skupova. Ubeđeni smo da je to jedan od načina da ojačamo naš Distrikt. Sada, kao Vaš guverner, zajedno sa Lideršip timom, moramo to još više da intenziviramo.

Želja mi je da stvorimo ponovo pozitivnu energiju među nama, da ostvarimo osećaj zajedništva, da se okupimo oko veličanstvene Rotari misije. Onda će mnoge stvari biti ostvarljive. Mi se na prošlost nećemo vraćati, sem kada su prilike da se ponosimo onima koji su utirali prve korake u Rotariju na ovim prostorima. Mi ćemo se baviti svojim poslom! Okrenimo se budućnosti, živimo u sadašnjosti. Iskoristimo vreme koje nam je dato, i to punim plućima. Carpe Diem! Vreme teče, niko nas neće čekati. U tome ćemo uspeti samo ukoliko smo svi zajedno. Ukoliko smo spremni i da zasučemo rukave, ali i da čujemo drugačuje mišljenje. Moramo kao prvo da malo pospremimo sopstveno „dvorište“, a zatim i da se striktno pridržavamo pravila Rotary International.

U pripremnom periodu ponavljao sam više puta pravce u kojima predlažem da se naš Distrikt kreće. Voleo bi da ovu godinu posvetimo i mladima u Rotariju (New Generation) i većem učešću žena u članstvu i strukturama (od kluba do Zone 20B). Bili bi jako srećni da ostvarimo ono što smo planirali. I posetu Predsednika Rotary International Sakuji Tanake sa čijom kancelarijom smo u stalnom kontaktu, i mlade profesionalce da pošaljemo u Švedsku u okviru Group Study Exchange čiji specijalista dolazi u Beograd početkom septembra, i Global PR Grant koji je upravo odobren u punom iznosu od strane Public Relations Division RI a u cilju prepoznatljivosti nas Rotarijanaca na ovim prostorima, ali i u Rotari svetu.

Operativni poslovi u koje spadaju – transparentnost finansijskih tokova, izgradnja portfolija našeg Distrikta, podrška distriktnom fondu ali i Rotari Fondaciji, pravovremeno i sadržajno informisanje, časopis Distrikta, postrojavanje datuma skupova u klubovima, seminara i konferencije u Distriktu i zvaničnih poseta guvernera, zahtevaće dodatne napore Lideršip tima.

I najzad legitimnost našeg Distrikta pred zakonima naših država. Rotari Internacional Distrikt 2483, Savez je registrovan u APR-u, bankarski račun otvoren u Credit Agricole banci, pečat izrađen, PIB i matični broj dodeljeni… Ovo nam otvara vidove delovanja, ali i međusobnog poverenja.

Smatrao bi da sam DGE Velimiru-Kići Stefanoviću prosledio „vruć krompir“ ukoliko tokom ove godine ne bi definisali na onaj pravi rotarijanski način nastale nedoumice koje godinama tinjaju u crnogorskim Rotari klubovima. To već jednom mora da se reši! Uz pažljivo slušanje i uvažavanje mišljenja svih zainteresovanih.

A kraj ove rotarijanske godine, tokom maja 2013. godine, obeležimo Konferencijom Distrikta na Zlatiboru. Neka to bude i prilika da se u par dana okupimo svi od Budve do Subotice. Koliko će nas tada biti na Zlatiboru, pokazaće prvi test – koliko će nas biti na Regati „Tisom do Segedina“.

Zato, i prvo pitanje: Ja idem na Regatu, a ko će sa mnom ?

Vaš u Rotari služenju,

Nikola Obradović, Distrikt Guverner 2012-2013
Rotari Distrikt 2483 – Srbija i Crna Gora

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *