Pismo Predsednika RI jul 2012.

Sakuji Tanaka, 2012-13 RI president.

Dragi prijatelji Rotarijanci,

Deo sam prve generacije odrasle u Japanu posle užasnog rata. Mislim da je prirodno što je mojim zemljacima izgradnja mira postala visoki prioritet. Bili smo svedoci dokle je militarizam doveo našu zemlju, ali smo takođe videli i veliki ekonomski rast koji je nastao kada se naša nacija odlučila da prigli mir.

Bila je to odluka koja je omogućila Japanu da raste i procveta. To je omogućilo generacijama dece da odrastu u sigurnosti, da postanu obrazovani, da poboljšaju svoje živote. To je u potpunosti promenilo japanski pristup drugim zemljama i kluturama. To je učinilo da postanemo otvoreni u shvatanjima, da budemo tolerantniji, da tragamo da bismo bolje razumeli.

To nam je omogućilo da preusmerimo našu energiju prema pozitivnim ciljevima. Tradicija u Japanu interese društva postavlja iznad individualnih potreba. To je uvek bio deo naše kluture. U nedeljama i mesecima nakon velikog zemljotresa i katastrofe u martu 2011, to nam je pomoglo da preživimo i obnovimo zemlju.

themeEN

Ovo je lekcija iz koje, verujem, ceo svet može da uči na pozitivan način. Kada spoznate da su potrebe drugih mnogo važnije od vlastitih potreba – kada se usresredite na zajedničke ciljeve koji su od koristi za sve – onda to sve promeni. To menja naš odnos prema svetu. To menja naše prioritete. Konačno, to menja i način na koji razumemo ideju mira.

U 2012-2013 rotari godini, mir će biti naš centralni cilj, i ja vas molim da svi Rotarijanci aktivno rade na Miru kroz služenje.

Verujem da snaga služenja duboko utmeljena u srcu Rotarija. Postavljajući služenje kao naš prioritet, mi postavljamo i potrebe drugih iznad naših vlastitih. Mi saosećamo mnogo dublje sa teškoćama drugih ljudi; darežljivije poklanjamo naše vreme i sredstva, i postajemo otvoreniji za nove načine razmišljanja. Umesto da pokušavamo da promenimo druge, mi uočavamo da od svakoga i iz svega imamo ponešto da naučimo.

Kroz služenje, postajemo tolerantniji prema različitostima i zahvalniji ljudima u našim životima. Osećaj zahvalnosti vodi nas da bolje razumemo druge i da vidimo dobro u svakome. Kroz bolje razumevanje, mi se učimo da uvažavamo druge. Kroz uzajamno poštovanje, živimo u miru sa drugima.

Stoga, ja vas molim da postavite Mir kroz služenje u prvi plan vašeg Rotari delovanja u ovoj godini, i da se posvetite Rotari cilju za stvaranje mnogo mirnijeg sveta.

27-07-2012-image001-7
Sakuji Tanaka
Predsednik, Rotari Internacional

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *