Prisutnim rotarijancima obatio se dolazeći guverner 2023/24. godine Aleksandar Radojičić. Program je vodio naš moderator inače čuveni voditelj Vladica Jovančić – mi ga iz miošte zovemo južnjački Mića Orlović. Nakon oficijalnog dela uživali smo u muzici benda ,,U pravo vreme” Naša misija Služimo drugima, promovišemo integritet i unapređujemo razumevanje usvetu, dobru volju i mir kroz naše zajedništvo poslovnih, profesionalnih ilidera u zajednici.Kroz par aktivnosti pokušaćemo da vam dočaramo kako je tačno Rotari Klub Niš Medijana u tekućoj 2022/23 rotarijanskoj godini doprineo razvoju rotari zajednice i širenju rotari misije: FORMIRAN ROTARI SATELIT KLUB SOKOBANJA 28.aprila 2023.godine formiran je rotari satelit klub rotari kluba Niš Medijana podSaznaj više

Na konkursu za kratku priču na slobodnu temu “Zavrti točak VI” pristiglesu 72 priče. Prispele priče ocenio je žiri. Po ocenama članova žirija, koje suzbrajane, najviše bodova dobila je priča ”Mlađani Lazar” autorke LjiljaneTerentić iz Smedereva, drugolasirana je priča “Afroditopolj” autora BojanaBruknera iz Beograda, a trećeplasirana je priča “ Đordano” autora Vladimira Dutina iz Novog Sada. U zbirci “Zavrti točak VI” biće objavljene 23 priče, koje su po ocenama članova žirija, dobile najviše glasova.Saznaj više

Natalija Paczkowska je održala pristupno predavanje na temu „Šta je to konsalting“. Članovi Kluba sukroz predavanje mogli da se informišu o poreklu konsaltinga, kao i o tome šta je zapravo posaokonsultanata. Na primerima različitih projekata, Natalija je objasnila značaj angažovanja spoljniheksperata u rešavanju problema koji se mogu pojaviti u poslovanju firmi iz različitih industrija, kao i ujavnom sektoru. Ukazala je na to koje su najpoznatije konsultantske kuće u svetu. Predavanje je članoveKluba uključilo u diskusiju o metodama rada ovih konsultantskih kuća, njihovom prisustvu na različitimtržištima u svetu, kao i o trendu angažovanja konsultanata u poslovanju firmi u Srbiji.Saznaj više

Zoran Đorđević je održao pristupno predavanje na temu „Pravni stav Vrhovnog kasacionog sudaRepublike Srbije donet septembra 2021. godine koji se odnosi na parnične postupke koji se vode predredovnim sudovima Republike Srbije protiv banaka. U ovom predavanju je bilo reči o vrlo aktuelnoj temisporova koji se vode protiv banaka, povodom naplate troškova za obradu kredita. U predavanju je iznetpregled zakonskih rešenja, stanje u praksi, kao i analiza pravnih stavova koji su uticali na presudedonošene u ovim sporovima. Predavač je, takodje, na vrlo zanimljiv način izneo kratak istorijski pregledrazvoja bankarstva kod nas, dajući vrlo zanimljiv predmet za diskusiju prisutnima.Saznaj više

Zavrteli smo točak po četvrti put…Uz pomoć Rotari Distrikta2483 upravo odštampan i kreće na put zbornik sa pričama “Zavrti točak 4” do autora, čitalaca i biblioteka.Saznaj više