Rotarijanci u kraljevini Jugoslaviji kao društvena elita 1928-1941. god.

Zajednički sastanak Rotari klubova Niš-Centar, Niš-Naissus i Niš-Medijana je održan u petak 10.05.2013. god. Razlog okupljanja je bilo predavanje profesora Momčila Pavlovića, direktora instituta za savremenu istoriju.  Tema njegovog izlaganja je bila: „Rotarijanci u kraljevini Jugoslaviji kao društvena elita 1928-1941. god.“.

22-05-2013-DSCN3241m

Uvaženi predavač je pored ostalog rekao da su prvi Rotari klubovi u Kraljevini  Jugoslaviji osnovani 1928. god istovremeno u Beogradu i Zagrebu. Zatim su osnivani u mestima sa više od 20.000 stanovnika i to u onima koja su imala razvijen železnički saobraćaj. 

U predratnom periodu Kraljevina Jugoslavija je imala 34 kluba sa 809 članova, eminentnih ličnosti iz društvene elite i  vlasti. I sam predsednik Vlade je bio Rotarijanac a kralj Aleksandar i knez Pavle su podržavali Rotarijanstvo. 

U to vreme Jugoslavija je bila na 7. Mestu u Evropi po broju Rotari klubova.

Zajednička čarter ceremonija prvih rotari klubova je održana na Vidovdan 1928. Godine.na plitvičkim jezerima. Tada je osnovan Rotari distrikt 77 a prva distriktna konferencija je doržana u Sarajevu.

22-05-2013-DSCN3240m

Zapisnici sa sastanaka rotari klubova postoje sve do februara 1942. godine. Reosnivanje klubova je počelo 1995. I 1996. godine. Ekspanzija širenja rotarijanstva je počela 1998. godine.

Ovo je bila prilika da se čuje predavanje na veoma zanimljivu temu koju je renomirani predavač izneo na izuzetan način.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *