Redovan sastanak kluba – 15. januar 2013.

22-01-2013-sastanak-15-1-2013

Na sastanku smo pored redovnih rotarijanskih tema imali i zanimljivo predavanje naše nove članice, Marijane Matić. S obzirom da je dobar deo svoje karijere provela baveći se zdravstvenim turizmom, banjskim lečilištima i banjama uopšte, predavanje je bilo sa temom „Banje Srbije“. Naravno, najviše pažnje je privukla Niška Banja.

Diskusija je bila živa a konačan zaključak je da je to potencijal koji Grad Niš nije dovoljno iskoristio. Takođe je bilo i kvalitetnih ideja da se banjska ponuda obogati novim sadržajima.  Jedna od njih je i  da se napravi rimsko kupatilo u kome bi se zahtevnim gostima ponudila usluga u adekvatnom enterijeru uz originalno kostimirano osoblje. Da se i na ovaj način istakne značaj Niša i Niške Banje u konstantinovo vreme pa i da se duh tog vremena dočara.

Na sastanku smo pored redovnih rotarijanskih tema imali i zanimljivo predavanje naše nove članice, Marijane Matić. S obzirom da je dobar deo svoje karijere provela baveći se zdravstvenim turizmom, banjskim lečilištima i banjama uopšte, predavanje je bilo sa temom „Banje Srbije“. Naravno, najviše pažnje je privukla Niška Banja.

Diskusija je bila živa a konačan zaključak je da je to potencijal koji Grad Niš nije dovoljno iskoristio. Takođe je bilo i kvalitetnih ideja da se banjska ponuda obogati novim sadržajima.  Jedna od njih je i  da se napravi rimsko kupatilo u kome bi se zahtevnim gostima ponudila usluga u adekvatnom enterijeru uz originalno kostimirano osoblje. Da se i na ovaj način istakne značaj Niša i Niške Banje u konstantinovo vreme pa i da se duh tog vremena dočara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *